Home

 

Welkom op de site van Croonenburgh en Croonenburgh Monumenten

Croonenburgh houdt zich sinds 1996 bezig met de aankoop, verkoop en het beheer van commercieel onroerend goed. Croonenburgh Monumenten is opgericht in 1998 en heeft als doelstelling het in stand houden en beheren van monumentaal onroerend goed. De activiteiten van de twee bedrijven vullen elkaar aan en zijn door de in vele jaren opgebouwde expertise diep geworteld in het hele spectrum van vastgoed.